Bir Sayfa Seçin

Permakültür, Toplum, Siyaset

PERMAKÜLTÜR YAZILARI

Nesnel gerçeklerin ve bu gerçeklerin insanın dünya üzerindeki gündelik yaşamı açısından anlamlarının olabildiği kadar kısa ve öz halleriyle ifade edilmeleri çoğumuz üzerinde adeta bir kehanet, ruhani ya da inanç dünyasına dair bir açıklama … (devamını oku …>>>)

Değişikliği etkilemenin en iyi yolunun, dünyada görmek istediğiniz değişikliğin kendisi olmak olduğuna inanırım. Yıllarca Gandhi’nin bu meşhur sözü üzerine derin derin düşündüm ve daha fazla düşündükçe, ardında yatan gerçekliğin daha detaylı bir şekilde… (devamını oku …>>>)

(Siyasetle ilgili çeşitli makalelerin derlendiği bir site)

Permakültür, insanoğlunun sürdürülebilir bir şekilde yaşayabilmek adına gereksinimlerini temin edebilmesi ve içinde bulunduğu çevreyi zenginleştirebilmesine yönelik tasarımlar gerçekleştiren bir tasarım bilimidir. Dolayısıyla, permakültür ilkeleri insanlığın ayak izini, en zararlı ayak izi olmaktan çıkarıp… (devamını oku … >>>)

(Permakültürün felsefesi ve siyasi tavrı üzerine bir makale)

(Geoff Lawton’ın Avustralya Permakültür Enstitüsü’nün dünyayı iyileştirmek üzere yaptığı master planı anlattığı video, Türkçe altyazılı)

[…Bir diğer yolu işgal ederiz orayı. 10 metre kare de 4 kişilik bir aileye yetecek, bütün yıl yetecek organik sebze yetiştirmeyi anlatırız. Yani 3500-4000 aileye dağıtırız parkı. 10 metre kare, 10 metre kare. 8 kişilik aileye 20, 12 kişilik aileye 30 metrekare veririz…] (devamını oku … >>>)

(Son yıllarda yaşanan gıda krizleri ve gıda fiyatlarında yaşanan artışı ele alan kapsamlı makale)

(Güney Afrika’da yoksullukla mücadelede permakültür çerçevesinde yapılan girişimler)

KONUYLA İLGİLİ DİĞER YAZILAR

En altında bir kat bal bulunan bir şişeye birkaç meyve sineği koyarsanız, bunlar hızla çok büyük bir sayıya ulaşacak, sonra da kendi atıklarından zehirlenerek aynı hızla birer birer ölecektir. Benzer şekilde, eğer üzüm suyuna birkaç maya hücresi ekleyip şişeyi sıkıca kapatırsanız.. (devamını oku …>>>)

Bizim zamanımızın savaşlarını düşününce aklımıza Irak ve Afganistan gelir. Ama daha büyük olan savaş gezegene karşı savaştır. Bu savaşın kökeni ekolojik ve etik sınırlara -eşitsizliğin sınırları, adaletsizliğin sınırları, açgözlülüğün ve ekonomik … (devamını oku …>>>)

Köksap, adını, birbirine bağlı yer altı kök sistemleriyle yayılan bambu, toz ağacı, veya zencefil gibi bitkilerden alır. Gilles Deleuze ve Felix Guattari, hiyerarşik olmayan bir örgütlenme tarzından söz etmek için bu kelimeyi kullandılar. Bense bu metaforu, hiyerarşik olmayan bir ekonomik faaliyet koordinasyonu sağlayan … (devamını oku .. >>>)

(Ömer Laçiner sol düşünce ile yeşil düşüncenin felsefi temellerini, siyaseten ne ölçüde ortak bir noktada buluşabileceklerini değerlendiriyor … (devamını oku … >>>)

(Shiva’nın 2009 tarihli bir konferansta yaptığı konuşma)

(Uygarlığın temel tezlerine karşı savlar)

Bu kısa metin uluslararası sermayenin çokuluslu şirketler aracılığıyla tarım üzerine uyguladığı temel politikaları düşünmek ve tartışmak için hazırlanmıştır. Kapitalizmin tarım üzerine etki eden doğal işleyişinin… (devamını oku …>>>)

Her kilidi açar denilen serbest piyasa kilidi açamıyor, donmuş şu an. Fiyatlar işaret vermiyor, uyarmıyor. Yani piyasalar işaret fişeğinden yoksun. Dünya genelinde mali sektör reel sektöre göre artmış… Hacim olarak mali sektör reel sektörü katlamış… 2000’lerin başında bu yana dünya yüzde 40 dolayında büyümüş… (devamını oku …>>>)

Bankalar ve diğer finansal kurumlar, küresel emtia marketlerinde, gıda fiyatlarını spekulasyon aracı olarak kullanarak inanılmaz karlar elde etmeyi alışkanlık haline getiriyor ve milyonlarca insanı gıda krizi… (devamını oku …>>>)

OKUMA ÖNERİLERİ

 • Designers’ Manual, Bill Mollison; Tagari, 1989.
 • Siyaset ötesi Toplum, Kadir Cangızbay; Verso, 1987.
 • ÇÖL, Anonim; Kaos, 2016.
 • Ekopolitika, Mehmet Arif Demirer; Anahtar, 1992.
 • Üç Ekoloji, Sayı 8 (Yaz 2010); Yeni İnsan Yayınları.
 • Çevrecilik, Dominique Simonnet; İletişim (Cep serisi), 1993.
 • Yeşil Politika, Jonathon Porritt; Ayrıntı, 1989.
 • The Post Carbon Reader (derleme); University of California Press, 2010.
 • Üç Ekoloji, Felix Guattari; Hil, 1990.
 • Ekolojik bir topluma doğru, Murray Bookchin; Ayrıntı, 1996.
 • Özgürlüğün Ekolojisi, Murray Bookchin; Ayrıntı, 1994.
 • Su Savaşları, Vandana Shiva; BGST, 2007.
 • Marx ve Doğa – Paul Burkett; Epos, 2004.
 • Yeryüzü Demokrasisi, Vandana Shiva; BGST, 2010.
 • Özgürlüğün Geleceği Yoktur, Cemal Bâli Akal; Dost, 2006.
 • Düünya, Bill McKibben; Çev: Emel Anıl, İş Bankası Yayınları, 2010.
 • Bolivya Anayasası, kollektif çalışma, Phoenix yay., 2012.