Bir Sayfa Seçin

“Niyet Birliği” Yerleşimleri

Ortak Amaç ve Ortak Ahlaki İlkeler Temelli Yerleşimler

PERMAKÜLTÜR YAZILARI

(Peter Eartheaven adlı ekoköydeki deneyimlerini anlatıyor)

(Kurulmakta olan bir “niyet birliği” topluluğunun düşünsel ve ilkesel altyapısı)

(çeşitli ekoköy kurucularından konuyla ilgili yorumlar)

sadhana forest komün çiftliği, işlerinden ve burjuva yaşam tarzından kesin şekilde ayrılan İsrailli Yorit ve Aviram ile 4-5 arkadaşı tarafından kurulmuş. Auroville’nin biraz dışında, aşırı kesim ve otlatma sonucu tamamen çölleşmiş bir alanı yeniden ormanlaştırmayı amaç edinmişler (devamını oku … >>>)

KONUYLA İLGİLİ DİĞER YAZILAR

(Ekoköy türleri, yapıları ve Avrupa’daki ekoköyler üzerine kapsamlı makale)

(Fransa’daki Longo Mai ekoköyü üzerine kapsamlı yazı)

(Ekoköy nedir ve çeşitli ekoköy türleri üzerine)

(Kendine yeterlilikte tam bir örnek oluşturma yolunda ilerleyen Tamera yerleşiminin web sayfası)

(eko-topluluklarda bir arada yaşamanın temel ilkeleri üzerine)

(topluluklarda oybirliğiyle yani bütün grup üyelerinin hemfikir olması yoluyla karar alma mekanizmaları)

(ekoköylerde karar alma süreçleri ve ‘liderlik’)

(Ekoköy hadisesinin en önemli örneklerinden İtalya’daki Damanhur topluluğu)

(Ekoköy Haberleşme Ağı)

(Yeni Zelanda’daki rainbow çiftliğini anlatan video)

KOMÜN DENEYİMLERİ

OKUMA ÖNERİLERİ

    • Ekoköyler, Jonathan Dawson; SinekSekiz, 2012.
    • Ekoköyler: Yeni Rotamız, Julian Rose; Yeni İnsan, 2014
    • Ekoköy İthaca, Liz Walker; Yeni İnsan, 2016.
    • Eco-Villages & Sustainable Communities; Findhorn, 1996.
    • Siyaset Ötesi Toplum, Kadir Cangızbay; Verso, 1987.