Bir Sayfa Seçin

Permakültürün Etiği, İlkeleri ve Felsefesi

PERMAKÜLTÜR YAZILARI

(permakültürün temel etik ilkelerinin özeti)

Permakültür, insanoğlunun sürdürülebilir bir şekilde yaşayabilmek adına gereksinimlerini temin edebilmesi ve içinde bulunduğu çevreyi zenginleştirebilmesine yönelik tasarımlar gerçekleştiren bir tasarım bilimidir. Dolayısıyla, permakültür ilkeleri insanlığın ayak izini, en zararlı ayak izi olmaktan çıkarıp yeryüzündeki en faydalı ayak izine dönüştürmektedir… (devamını oku … >>>)

(kısaca permakültürün üç temel ilkesi)

Permakültürün sırtını yaslayacağı etik ilkeler, görüleceği gibi, birazcık vicdan sahibi, birazcık aklı başında herkesin kolaylıkla kabullenebileceği ve sahiplenebileceği ilkelerdir ve de en temelde “bütünlük” anlayışına, yerkürenin, içindeki bütün canlılar ve cansızlarla bir bütün… (devamını oku …>>>)

Permakültürün on iki tasarım ilkesi, bir arada kullanıldıkları takdirde daha az enerji ve kaynak ile çevremizi ve davranış biçimlerimizi yaratıcı bir biçimde yeniden tasarlamamıza olanak tanıyacak olan düşünme araçlarıdır. Bu ilkeleri uygulamaya dökmekte kullanılan yöntemler mekâna ve… (devamını oku … >>>)

(ilkeler ve etik ilkelerin başlıklar halinde verildiği bir yazı)

(Mollison önce mevcut sorunları toparlıyor, sonra çözüm önerilerini anlatıyor)

Permakültür, öncelikle düşük karbon yayılımı olan yüksek üretkenliğe sahip sistemlerin tasarlanması için bir düşünce aracıdır, fakat çok daha geniş bir etki yaratabilir! Daha dengeli bir ekolojik yaşam kurmak amacıyla başlayan bu yolculuk, çok daha derinlere inerek dünya görüşümüzü dönüştürebilir, davranışlarımızı kökten değiştirebilir. (devamını oku …>>>)

Değişikliği etkilemenin en iyi yolunun, dünyada görmek istediğiniz değişikliğin kendisi olmak olduğuna inanırım. Yıllarca Gandhi’nin bu meşhur sözü üzerine derin derin düşündüm ve daha fazla düşündükçe, ardında yatan gerçekliğin daha detaylı bir şekilde farkına varıyorum. Gandhi’nin bilgeliği benim permakültür pratiklerine yaklaşımımı şekillendirmiştir. Eğer yaparsam ve bütün kalbimle yaparsam… (devamını oku …>>>)

(Bill Mollison permakültür kavramının arkasında yatan fikirleri anlatıyor – video)

KONUYLA İLGİLİ DİĞER YAZILAR

II. Dünya savaşı sonrası çevresel yıkıma karşı oluşturulan tepkiler, sorunun ve sorumluların tanımlanması ve çözüm önerileri açısından çeşitlilik göstermektedir. Başlıca akımlar olarak tanımlanabilecek Derin Ekoloji hareketi, Toplumsal Ekoloji ve Ekofeminizm, ekolojik problemlere radikal çözüm önerileri sunan ve toplumsal, ekonomik… (devamını oku …>>>)

Nüfusun Sınırlandırılması İlkesi Üzerine:

 

Tüketimin Sınırlandırılması İlkesi Üzerine

OKUMA ÖNERİLERİ

         • The Permaculture Way, Graham Bell; Chelsea Green, 2008.
         • Permaculture; Principles and Pathways beyond Sustainability, David Holmgren; Holmgren Design, 2002.
         • Gaia’s Garden, Toby Hemenway; Chelsea Green, 2001.
         • Ekoloji Cep Rehberi, Ernest Callenbach; Sineksekiz, 2010.
         • Tüketim Kültürü Yetinen Toplumdan Tüketen Topluma, Yavuz Odabaşı; Sistem Yay.
         • Tüketim, Robert Bocock; Dost Kitabevi, 2005.
         • Çevre ve Ekoloji, Mine Kışlalıoğlu ve Fikret Berkes; Remzi, 1997.
         • Nüfus Sorunu, Mustafa Gündüz; Anı Yay., 2005.
         • Tüketimin Sosyolojisi, Cengiz Yanıklar; Birey Yay., 2006.
         • Tüketimin Antropolojisi, M. Douglas ve B. Isherwood; Dost, 1999.
         • Çevre Felsefesi, Hasan Ünder; Doruk, 1996.
         • Çevre ve Ekoloji, M. Kışlalıoğlu ve F. Berkes; Remzi, 1997.
         • FelsefeLogos, Sayı 6: Ekoloji Felsefesi ve Etiği; Bulut, 1999.
         • Çevrecilik, Domenique Simonnet; İletişim, 1990.