Bir Sayfa Seçin

Enerji

Yaşam enerji döngüsü üzerine kuruludur. Temel enerji kaynağımız olan güneş bu döngünün ilk ve asli unsurudur. Sonrası, bitkilerin fotosentezi yoluyla başlayan süreçte, çeşitli ortamlarda yaşanan su-karbon-azot-oksijen-fosfat döngüleridir. Çılgın bir üretim ve tüketim faaliyetine sahne olan modern zamanlarda enerji kullanımı ve ihtiyacı artık gündemin merkezine oturmaktadır. Günümüz uygarlığı bir fosil yakıt uygarlığıdır ve 2010 yılı itibariyle fosil yakıt üretiminde zirve noktasına ulaşılmıştır. Toplumların (ve ekonomilerin) büyümesiyle birlikte enerji ihtiyacı her gün artarken, fosil yakıt üretimi artık kademe kademe azalacaktır. Bu noktada kaçınılmaz bir durum karşımıza çıkarır: Bu uygarlık kendini köklü bir şekilde dönüştürmek durumundadır, yoksa çöküş kaçınılmazdır!

Bütün bu çalkantılı durum ve modern zamanların başdöndürücü temposu karşısında Permakültür meselenin özüne inme, işin temeline bakma taraftarıdır: enerji döngüleri, sistemlerde enerjinin kullanılma biçimleri, entropi. Enerjiyle ilgili tartışmalarda günümüzün aşırı üretim/tüketime dayalı yaşam tarzının yanıltıcı polemiklerinden kaçınan Permakültüre göre bir sistemin sürdürülebilir olması için ölçüt bellidir: o sistemin en az tükettiği kadar enerji üretebilmesi. Bu ölçütle bakıldığında, eldeki bütün enerji kaynaklarının sınırsızcaymışçasına tüketilmesine dayalı günümüz uygarlığının sürdürülebilir olmadığı ayan beyan ortaya çıkar.

Permakültür, enerji ile ilgili tartışmalarda, hangi enerji biçimlerinin kullanılması gerektiğinden ziyade, enerjinin ne şekilde kullanılması gerektiği üzerinde durur. Bir Permakültür tasarımı, her şeyden önce, tasarlanan sisteme giren enerjilerin mümkün olduğunca uzun bir süre sistem içinde tutulup, sistem içinde mümkün olduğunca çok dolaştırılması, döngülere sokulması üzerine kuruludur. Bu da örüntülemeye dayalı stratejilerle, sisteme giren enerjilerin sistemden çıkana dek, sistemin temel ihtiyaçları karşılanana dek olabildiğince çok unsur tarafından kullanımı anlamına gelir.

Hızla topyekün ve büyük trajedilere gebe bir krize doğru adım adım yaklaşırken, alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekliliği her geçen gün daha da kaçınılmazlaşmaktadır. Reklamlardaki o sahte gülümsemeleriyle tükettikçe tüketen insanların cazibesinden sıyrılmak, doğanın temel kurallarına uyum gösteren, yenilenebilir enerjilere ve eldeki enerjiyle sınırlı bir tüketime  dayalı bir uygarlığa geçmekten başka bir çaremiz bulunmuyor, toptan yok olmak istemiyorsak!

(yazı: hira d.)

Enerji kullanımı, döngüleri, enerji verimliliği

Fosil Yakıtlar ve Yıkıcı Enerji Üretimleri

Yenilenebilir enerji kaynakları

Enerji etkin mimari