Bir Sayfa Seçin

Ekolojik Mimari

Mimaride Doğal Malzemelerin Kullanımı

Toprak Binalar/Yapılar

Saman Binalar/Yapılar

Okuma Önerileri

  • Sürdürülebilir Mimarlık – Ayşın Sev; Yem Yay., 2009.
  • Geleneksel Yapı Teknikleri – Melih Aşanlı; Yeni İnsan, 2016.
  • Earth Architecture – Ronald Rael; Princeton, 2008.
  • Earthbag Building – Kaki Hunter; New Society, 2004.
  • Adobe and Rammed Earth Buildings – Paul McHenry; University of Arizona Press, 1989.
  • Anadolu Kerpiç Mimarlığı – Prof. Rıfar Çelebi; İKÜ Yayınevi, 2012
  • Halk Yapı Sanatı – Cengiz Bektaş; Literatür Y., 2001.
  • Doğaya Uyumlu Mimarlik – Cengiz Bektaş; Arkeoloji ve Sanat Y., 2012.
  • Sürdürülebilirlik Düşüncesi – Mimarlık Etkileşimi – Y. Mimar Ayşen Ciravoğlu. Yüksek Lisans Tezi >>>>