Bir Sayfa Seçin

Örüntü

PERMAKÜLTÜR YAZILARI

Bill Mollison haricinde permakültür camiasında üzerinde çok durulmasa da, Mollison için permakültürün belki de can damarıdır ‘örüntü’ler (patterns). Örüntü kavramının ihmal edilmesi, muhtemelen doğal olaylarda bunları yakalamak, incelemek, açıklamak ve sonrasında da tasarımlarda uygulamanın çok ciddi bir emek, bilgi ve düşünce kıvraklığı gerektirmesinden olsa gerek… (devamını oku )

İnsan etkinliğinin önemli, ayırt edici, belirleyici bir kısmı “enformasyonun” kodlanması ve bu kodların okunması ile ilgilidir. Eğitim, başka pek çok niteliğin ve işlevinin yanında, yetişmekte olan bireyin içinde büyüdüğü toplumun yaşantısına katılıp katkıda bulunmasını sağlayacak kod okuma ve oluşturma becerilerinin aktarılması olarak tanımlanabilir. Benzer bir şekilde sanat, tasarım ve mimarlık, başka pek çok niteliğin ve işlevin yanı sıra… (devamını oku ...>>>)

(örüntülerin anlamları ve işlevleri üzerine kısa bir yazı)

(görsel örüntü örnekleri)

(Darren Doherty’yle örüntü üzerine yapılmış bir söyleşinin ses kaydı)

(şehir tasarımında örüntü kullanımı)

KONUYLA İLGİLİ DİĞER YAZILAR

OKUMA ÖNERİLERİ

  • A Designers’ Manual – Bill Mollison; Tagari Pub., 1988
  • The Nature of Order – Christopher Alexander (4 cilt); CES, 2001.
  • Li, Doğanın Dinamik Biçimleri – David Wade; NeKitap, 2003.
  • Friedrich Cramer, Kaos ve Düzen – Sırat Köprüsündeki Hayat, Alan Yayıncılık, 1998
  • James Gleick, Kaos, Tübitak Yayınları, 1995
  • Miranda Lundy, Kutsal Geometri, neKitaplar, 2001