Bir Sayfa Seçin

Hayvancılık

PERMAKÜLTÜR YAZILARI

(Bir permakültür bahçesinde hayvan otlatma ile yetiştirilen bitkiler arasındaki ilişkiler)

(İngiltere’de permakültüre uygun hayvan yetiştiriciliği üzerine kapsamlı makale)

(permakültürde hayvan yetiştiriciliğinin yeri üzerine bir forum tartışması)

KONUYLA İLGİLİ DİĞER YAZILAR

Küçükbaş Hayvancılık

PERMAKÜLTÜR YAZILARI

(Bir yüzme havuzu temiz, işlevsel ve estetik bir balık havuzuna nasıl dönüştürülür)

(Pratik taşınabilir kümes yapımı)

(Bir “tavuk traktörü” örneği)

(Ördeklerin çiftlikte kullanımlarına dair)

(Permakültür çiftliklerinde arıcılık nasıl yapılır ve yararları nelerdir?)

KONUYLA İLGİLİ DİĞER YAZILAR

Büyükbaş Hayvancılık

PERMAKÜLTÜR YAZILARI

(Otlayan büyükbaş hayvanlarla otlakları yeniden verimlileştirme)

KONUYLA İLGİLİ DİĞER YAZILAR

(Ekolojik uygulamalarla yem bitkisi yetiştirilmesi üzerine akademik makale)

(Bu iki yetiştiricilik tarzını çeşitli açılardan karşılaştıran akademik makale)

OKUMA ÖNERİLERİ

  • The Power of Duck – Takao Furuno; Tagari, 2001.
  • Permakültür Bahçeleri – Toby Hemenway; Yeni İnsan, 2015.
  • Chicken Tractor – Andy Lee, Patricia Foreman; Good Earth, 1998.
  • Başka Bir Hayvancılık Mümkün – Kolektif; Yeni İnsan, 2014
  • Ekolojik – Organik Tarımda Hayvancilik – Ibrahim Ak; Dora Yayıncılık, 2014
  • Arıcılık – Franz Lampeitl; Bilge Kültür Sanat, 2007.
  • Tatlısu İstakozu Üretimi – Öznur Diler; Nobel Yayın, 2013.