Bir Sayfa Seçin

Toplum

Alternatif Ekonomiler, Dayanışma Biçimleri, Bir arada Yaşama Mekanizmaları

“İlk önce, insanın ve dünyanın ihtiyaçlarına yönelik doğal sistemleri geliştirmeyi, inşa etmeyi ve yönetmeyi öğrenmemiz, sonra da bunu başkalarına öğretmemiz gerekir. Böylelikle –topraklar ve kaynakların etik kullanımı için çalışan, öğretileri araştırılarak bulunabilen ama yerel olarak da kolaylıkla ulaşılabilen ve öğretilerine (yurt çapında beslenme ve ekonomiden küçük mali sistemlerin dünya çapında kurduğu ağa) insan uğraşlarının tüm alanlarını kapsayan binlerce küçük işletmede yerel olarak bizzat tanık olunabilen– insanların dünya çapında, karşılıklı bağımlılık ilişkisi ve işbirliği içinde çalıştığı bir yapı oluşturabiliriz. Bu tür bir çalışma önemlidir, gereklidir ve aciliyet taşımaktadır ve de ne hükümetlerin geçici heveslerine ne de günümüz endüstrilerine bırakılabilir.

Her türlü beslenme, temiz enerji ve aklıselim barınma sorununun bütün iklimlerde nasıl çözüleceğini biliyoruz; gerekli bütün teknikleri ve teknik malzemeleri icat ettik ve sınadık, kullanabileceğimiz bütün biyolojik malzeme elimizin altında.

Trajik gerçek şu ki, iktidardakiler şimdiye dek çok az sayıda sürdürülebilir sistem tasarladı ya da uyguladı. Bunun nedeni basit ve aşikâr: insanların kendi gıdalarını, enerjilerini ve barınmalarını düzenlemelerine izin vermek, onlar üzerindeki ekonomik ve siyasi kontrolün kaybedilmesi demektir. Bize yardım edecek iktidar yapılarına, hiyerarşik sistemlere ya da hükümetlere bir son vermemiz ve kendi başımızın çaresine bakmanın yollarını tasarlamamız gerekiyor.

Hal böyleyken, yolun en başında ihtiyaç duyduğumuz stratejiler, kendi hanemizi çekip çevirmemizi sağlayan, aynı zamanda da uzaktaki birtakım güç merkezlerine ya da ahlakdışı sistemlere bel bağlamayan stratejilerdir. Günümüzün mali kaynak ya da para etrafında dönen dünyasında, sorumluluğu üstümüze ilk alacağımız şey, kıymeti kendinden menkul para birimleriyle ölçülemeyecek olan alınterimizin ve yaşadığımız bölgenin ürünü olan kendi esenliğimiz ve refahımızdır…”

BILL MOLLISON, Tasarımcının El Kitabı, 14. Bölüm

“MAKSATLI” YERLEŞİMLER

PERMAKÜLTÜR, TOPLUM, SİYASET

ALTERNATİF EKONOMİ SİSTEMLERİ

ALTERNATİF DAYANIŞMA MEKANİZMALARI

TÜRKİYE’NİN AHVALİ