Bir Sayfa Seçin

Alternatif Dayanışma Biçimleri

PERMAKÜLTÜR YAZILARI

İnsanların/Grupların işbirliğine, dayanışmaya dayalı güç birliktelikleri kurma, kendileri, yaşadıkları bölge ve genel olarak dünyanın gidişatını etkileyen kararlarda söz sahibi olma yolları, mekanizmaları, yöntemleri…

(Sivil insiyatifle ilgili bir makale ve G. Lawton’un bir video konuşması)

Tüketim ve ekonomik büyüme üzerine kurgulanmış yaşamlarımızın anlamını, değer yargılarımızı, modern toplumun artık ne yeryüzünün ne de insanların ihtiyacını karşılamayan ekonomik … (devamını oku …>>>)

Toplum Destekli Tarım

TDT, genellikle şehirlere yakın kırsal alanlarda yaşayan çiftçiler ile şehirlerde yaşayan çiftçi olmayanların bir araya gelerek partner oldukları, üyelerle üreticilerin birlikte çalıştıkları ve lokal bazdaki organik ürünlerin üretim ve pazarlamasının desteklendiği sosyo-ekonomik… (devamını oku >>>)

Endüstriyel gıda üretim/pazarlama/satış sisteminin insanın kendisine, hemcinsine, ait olduğu eko sisteme ve evrene yabancılaştırma konusundaki başarısına şapka çıkarmamak elde mi ? Mahalle kültürü, küçük…(devamını oku …>>>)

Biyobölgeselcilik

(Bir dayanışma ve güç birliği kurma yöntemi olarak biyobölgeselcilik nedir)

(Designers’ Manual kitabından biyobilgeselcilik bölümünün alıntısı)

(Yerel gruplarla yapılan bir eyalet buluşmasının hazırlık örneği)