Bir Sayfa Seçin

 

Far North Queensland’de (Avustralya) Bölge Meclisi ile İmzalanan Belediye Çöpünü Gübreye Dönüştürme Anlaşması

 

Yazan: KYM Kruse (Temmuz, 2010); çeviri: Ömür Kızılgün

Dokuz ay kadar önce, bir grup genç ve tutkulu Far North sakini, belediyenin topladığı çöpü kullanarak tarımda kullanılacak yüksek kaliteli kompost üretme fikriyle yerel yönetime başvurmaya karar verdi. Birkaç gün önce, zorlu bir-iki öğretici dönüşüm (tartışma) ve bin küsur saatlik çalışma sonrasında, bir okaliptüs ağacının altında ve bir Holden Commodore’un kaportası üzerinde sözleşmeyi imzaladığımızda, tarihi bir an yaşanmış oldu. Tablelands Bölge Konseyi, Trust Nature FNQ’yu “Canlı Topraklar Girişimi” (Vital Soils Initiative) projesinde desteklemeyi oylama sonucunda kararlaştırmıştı, şimdi de sözleşmeyi imzaladı.

Canlı Topraklar Projesi, Trust Nature FNQ ve Northern Gulf Resource Management Group (Kuzey Körfez Kaynak Yönetimi Grubu)’un ortaklığı ile önerildi. Çöp sorununu yok etmek, çiftçi topluluklarının ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğini ve bölgede çevre sağlığını geliştirmek üzere çalışan hükümetten, özel sektörden, bölgesel Doğal Kaynak Yönetimi (NRM)’den kurumlar ile çeşitli topluluk örgütlerinin kapsamlı bir işbirliğine dayanmaktaydı. Bu girişim, temel besin kaynakları döngüsünü tamamlamaya yönelik bir araç sunacak, ayrıca ekonomik, çevresel ve toplumsal alanda çok yönlü faydalar sağlayacaktır.

“Canlı Topraklar” girişimi, belediyenin topladığı çöpü ve tarımsal atıkları kullanarak, yüksek değere sahip, biyolojik olarak aktif kompost üretmeye odaklandı. Böylece kaynak niteliğindeki malzeme ortadan kaldırılmak üzere artık arazilere gömülmeyecek, çiftlik bazında olası çevresel zararlar da engellenmiş olacak. Kompost işleme Far North Queensland’deki bütün yerel belediye alanlarında yürütülecek. Kullanılacak kompostlama tekniği, kompostun toprakta yararlı mikroorganizmaların çoğalmasında önayak olacağı, güvenli bir termal-aerobik işlemdir. Sonuç ürün olan Bio-Vital Kompost, test edilmiş, yüksek kalitede, canlı bir toprak ıslah edici olup, bir dizi tarımsal ve çevresel fayda sağlar.

Belediye meclislerinin elde edeceği doğrudan faydalar şunlardır:

 • Halihazırda belediyeye maliyeti büyük dert olan çöp toplama maliyetlerinin azalması
 • Doldurulan arazilerden -ki buralar bölgedeki yerleşmeler için başlıca sera gazı emisyon kaynağıdır- çıkan sera gazı emisyonlarının azalması
 • Çöpün kaynağına yakın olarak ve güvenle işlenmesi taşıma maliyetlerinin azalması sonucunu getirmektedir
 • Karbon dengeleme mekanizması sağlanmaktadır
 • Belediye meclislerine sosyal ve çevresel sorumluluklarını gösterme fırsatı sunarak yerel toplumlarını desteklemelerini sağlamaktadır

Bu sürecin çevresel yararları ise şunlardır:

 • Besin maddelerinin tarım arazisine geri döndürülmesiyle toprak sağlıklaştırılmakta ve toprakta karbon biriktirme kapasitesi oluşturulmaktadır
 • Kimyasal gübre ve diğer kimyasalların kullanımının azaltılmasıyla, bu maddelerin sulara ve Great Barrier Reef’e (Büyük Engel Kayalıkları’na) karışması azalmaktadır
 • Tarım arazilerinde sulama gereksinimini azaltmaktadır
 • Çevreye olan zararın azaltılmasıyla iklim değişikliğine karşı direnci arttırmaktadır

Bu özel toprak ıslah ürününün tarım açısından yararları şunlardır: Bu ürün,

 • Çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltır
 • Toprak mikrobiyolojisini kullanarak toprağın karbon tutma kapasitesini arttırır
 • Toprak dokusundaki organik maddeyi arttırır
 • Çiftlik üretkenliğini arttırır
 • Su kullanım etkinliğini arttırır
 • Toprağı, bitkiyi ve ürün sağlığını geliştirir
 • Bitkinin ihtiyaç duyduğu organizmaların varlığını ve işe yaramasını garantiler
 • Besin maddelerini yıkanıp akmayacak biçimlerde tutarak toprağın dokusunda kalmasını sağlar
 • Topraktaki besinleri bitkinin almasına uygun biçimde sunarak ürünün bu besini alma düzeyini yükseltir ve bitkinin gerilimini azaltır
 • Toprağın pH’ı, toprak yapısı ve besin döngüsünde iyileşme sağlar
 • Hastalık yapıcı organizmaları baskılar
 • Toprak üstündeki ve altındaki bitki katmanlarını (yüzeylerini) korur
 • Toprak dokusundaki toksik bileşenlerin çözülmesini arttırır
 • Üretimin kalitesini ve besin değerini geliştirir

Toprağın bu iyileştirme yönteminin yararları ve tarım topraklarının karbon ayırma potansiyeli çok kapsamlı araştırmalarla ve saha çalışmalarıyla doğrulandı. Daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılara bakınız:

Toprak ıslahı, toprak sağlığına ilişkin yararları arttırmak üzere, çeşitli mevcut ve yaratıcı çiftçilik teknikleriyle birlikte uygulanabilir. Projenin birinci amacı eğitimdir ve çiftçilere bu yaratıcı pratikleri yerel çiftliklerde uygulamaları için eğitim hizmetleri sunulacaktır.

Yerel çiftçilerin tarım pratiklerinin tarımın sağlığını nasıl doğrudan etkilediğine ilişkin şu örneği verebiliriz; doğal kompostumuz için birkaç bileşen yerel şeker imalathanesinden gelir: küspe ve imalathane çamuru. Çamur yakın tarihe dek şeker kamışına doğrudan uygulanıyor, ortaya çıkan atıklar çevresel açıdan ciddi sorunlar yaratıyordu. Co-gen işlemleri için ihtiyaç duyulanın bile ötesinde çok fazla küspe arzı mevcut. Diğer kompost bileşenlerimiz gibi, bu iki “atık”ı alıp yerel çiftçiler için çok değerli birşeye dönüştürmek sonuçta çevre sağlığına büyük katkı sağlamakta.

Bu girişimin James Cook Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılacak biyokömürü araştırmaları ve tarımdaki uygulamalarıyla birlikte yürütülmesi önerildi. Bu şekilde çöpü işlemenin çeşitli yöntemleri araştırılabilir ve sonuçta toprakta sağlanan ıslahın yararları karşılaştırılabilir. Burada bu iki atık işleme seçeneği arasındaki ilginç sinerjiyi ortaya çıkarma potansiyeli de mevcut.

Bu girişimin sonuçları üniversiteli araştırmacılar ve bölgesel NRM kurumları tarafından yapılacak özenli saha  testleri ile teyid edilecek, elde edilecek bilgiler daha sonra çiftçi topluluklarına ve bilimsel topluluğa sunulacaktır. 

Bu girişimin özünde, uzmanlık, emek, girdi ürünleri, ekipman ve finansal sermaye kullanımının mümkün olduğunca yerel olarak sağlanması vardır. Girişim bu şekilde finansal kaynaklar döngüsünü de tamamlayacak ve yerel ekonomiyi güçlendirip çeşitlendirecektir. Bu durum, yerel işgücü yaratacak, yerel topluluğun zorluklara karşı direncini geliştirecektir.

Yarattığı olumlu ekonomik, ekolojik ve sosyal sonuçlar nedeniyle Girişim’in bölge için potansiyel yararları çok önemlidir. Tüm Trust Nature FNQ ekibi, bu projenin toplumun genelinde sürdürülebilirlik, verimlilik ve dirençlilik konularına hitap etme becerisini ortaya koyabilmeyi dört gözle beklemektedir.

 

yazının orjinal adresi: http://permaculture.org.au/2010/07/16/municipal-waste-compost-agreement-signed-with-local-council-in-far-north-queensland/