Bir Sayfa Seçin

AKP hükümetinin hazırladığı ve mecliste kabul edilen Büyükşehir Yasası’yla pek çok köy ve belde Büyükşehir sınırları içinde kalacak. Köylere hizmet getirme kisvesi altındaki bu hazırlığın çok tehlikeli sonuçları olacak: köy hayatının pahalanması, yerel karar alma mekanizmaların ortadan kalkması, yerel üretimin durması, kırsalın tamamen imara açılması gibi.

Yasanın kapsamı ile ilgili bakınız >>>>

Konuyla ilgili Çiftçi-Sen’in yaptığı basın açıklaması için bakınız >>>

TMMOB’nin yasayla ilgili kaygıları için bakınız >>>>

Yasayla ilgili İstanbul Şehir Plancıları odası YK üyesi Gürkan Akgün ile yapılan ve konuyu enine boyuna irdeleyen söyleşi için bakınız >>>>