Bir Sayfa Seçin

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Demiryollarıİşletmesi Genel Müdürlüğü’nün birlikte yürüttüğü proje için devam eden çevre etki değerlendirme sürecinin kazananı flamingolar oldu.

 

İstanbul – Uluslararası öneme sahip korunan bir sulak alan olarak Gediz Deltasına çöp, moloz, hafriyat, dip tarama ve proses artığı çamurların dökülemeyeceği gerekçesiyle Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu formatı uygun bulunmadı ve çamurun döküleceği alternatif bir alan bulunması için revizyon istendi.

Gediz Deltası’nın yok olmaması için Doğa Derneği’nin yürüttüğü kampanyaya İzmir halkı da destek vererek İzmir Büyükşehir BelediyeBaşkanı Aziz Kocaoğlu’na deltanın ve deltada yaşayan canlıların yok olmasını istemediklerini belirten mektuplar göndererek destek verdi.

Konu hakkında açıklama yapan Doğa Derneği Genel Müdürü Engin Yılmaz:

“ÇED raporu formatının uygun bulunmaması ile Gediz Deltası’na çamur dökülmesinin engellenmesi mücadelesinde önemli birbaşarı sağlandı. Bu tarz projelerin daha en başta doğaya zarar verecek şekilde planlanması büyük bir yanlış. Doğa Derneği olarak, bu kararın gereğinin uygulanmasını sağlamak ve Gediz Deltası’nı ve canlıların yaşam hakkını korumak için İzmir halkıyla birlikte bilimsel, hukuki ve vicdani yollar ile mücadele etmeye devam edeceğiz.”  dedi.

Doğa Derneği, pek çok başka oluşumla ortaklık içinde çalıştığı “Hedef: Sıfır Yok Oluş” kampanyası sayesinde bu güne kadar çok sayıda canlının yaşamasını sağladı. Yapılan çalışmalar, kelaynak, çizgili sırtlan, çöl varanı ve ceylanlar gibi nesli tehlikedeki canlıların yok oluşunu engelledi.

kaynak: Cumhuriyet (http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=382712&kn=21&ka=4&kb=21)