Bir Sayfa Seçin

Ekoloji hareketinin en önemli simalarından Victor Ananis’ın ismi, adına düzenlenen “Dönüşüm Ödülleri” ile devam edecek

 

Victor Ananias Dönüşüm Ödülleri, toplum yaşamında ekolojik bütüne saygılı ve erdemli bir yaşam için oluşturduğu örnek çalışma/proje ile geniş çaplı dönüştürücü bir etki yaratan ve bu yolda umut veren çalışmalar yapan kişilere verilir. Ödülün konusu tarım, kırsal kültür, enerji, iletişim, yerleşimler ve eğitim gibi yaşamın her alanında yapılan çalışma, oluşturulan örnekler ve projeler olabilir.

Ekolojik dönüşüme katkı yapan tüm araştırma ve uygulama çalışmaları ile hizmetlerini değerlendirmek, yetkinliklerini belgeleyerek çalışmalarına güç katmak ve yetişmekte olan kuşakları özendirmek amacıyla, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin kurucusu ve Buğday Hareketi’nin öncüsü VICTOR ANANIAS adına aşağıdaki ödüller verilecektir:

Victor Ananias Dönüşüm Ödülü

Victor Ananias Dönüşüm Ödülü, diğer yaşamlarla uyum içerisinde ekolojik bütüne saygılı bir toplum için çaba gösteren kişilere verilen ödüldür. Yalnızca yaşamakta olan kişilere verilir.

Teşvik Ödülü 

Ekolojik dönüşüm yönündeki çabaları teşvik etmek amacıyla verilen ödüldür. Özendirme niteliği taşıması nedeniyle genç kuşaktan (18-30 yaş arası) bir adayın öncelikle değerlendirilmesi bu ödülün ön koşuludur.

SON BAŞVURU TARİHİ: 1 MART 2013

ÖDÜL TÖRENİ TARİHİ: 21 MAYIS 2013

Başvuru Adımları:

1. Ödül Yönetmeliği’ni dikkatlice okuyun. Ödül Yönetmeliği için lütfen tıklayın.
2. Başvuru dosyasını hazırlayın. Dosya aşağıda sıralanan belgeleri içermelidir:
– Hangi ödüle, neden aday gösterildiğini açıklayan gerekçeli bir sunuş yazısı
– Adayın ayrıntılı özgeçmişi; iletişim bilgileri, daha önce yaptığı çalışmalar
– Çalışmalarını sergileyen belgelerin dökümü; varsa fotoğraf, video, gazete kupürü ve benzeri mecralardaki tanıtımlar
– Önemli çalışmalarla ilgili belgelerin birer örneği ve çalışmaları hakkında birinci elden bilgi sahibi olan, çalışmalarına tanıklık etmiş ve çalışmaların sonuçlarından etkilenmiş kişilerin tavsiye yazıları
3. Başvuru dosyasını en geç 1 Mart 2013 tarihinde ulaşacak şekilde aşağıdaki adrese gönderin:
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği 

Asmalımescit Mahallesi Nergis Sok. No:8/8 Kat:2

Beyoğlu / İstanbul 34430

Zarfın üzerine “VAD Ödülleri Başvurusu” ibaresini yazdığınıza emin olun.
4. Başvuru dosyasını gönderdikten sonra berkay@bugday.org adresine bir e-posta göndererek dosyayı gönderdiğinizi bildirin.

Jürinin Değerlendirme Kriterleri

Fark yaratmak: Adayın proje/çalışmasının yeni bir fikir ortaya koyarak veya sosyal, ekolojik ve ekonomik açıdan önemli bir geleneksel modeli canlandırarak/yaşatarak toplumsal dönüşüme katkıda bulunması

Etki alanı: Adayın proje/çalışmasının ekolojik ve sosyal açıdan bütüne hizmet etmesi (ör. dolaylı veya doğrudan ne kadar insanın yaşamına temas ettiği, canlı/cansız diğer varlıklara etkisi, kapsadığı coğrafi alan, vs)

Yaygınlaşabilirlik: Adayın proje/çalışmasının örnek alınarak yaygınlaştırılabilir bir model sunması ve rekabetçi değil, işbirliğinden yana bir yapı sergilemesi

Sürdürülebilirlik: Adayın proje/çalışmasının devam ettirilebilir olması, kullandığı kaynaklar ile yarattığı fayda arasında makul bir denge ve alış veriş ilişkisi olması

Ticari yaklaşım: Adayın proje/çalışmasının salt ticari amaç gütmemesi, ticari kazancın öncelik olmaması, eğer ticari boyutu varsa en az aynı oranda sosyal boyutunun da olması, bireylerin ve doğa unsurlarının zarar görmediği bir ticaret anlayışını desteklemesi

Etik yaklaşım: Adayın projesinin/çalışmasının herhangi bir din, dil, ırk, ideolojiyi ve siyasi görüş ya da yapıyı ön plana çıkarmıyor olması.

Kaynak: victorananias.org