Bir Sayfa Seçin

Dünya genetik devi Monsanto, açtığı bir davayı kaybetti ve karar kesinlşti. Patentli Transgene’in sahibi olan Monsanto’nun çevre tarlaların genetik kirliliğindeki sorumluluğunu kabul etmesi dünyadaki bütün çiftçilerin Monsanto’ya tazminat talebinde bulunmaları imkanını sağlıyor.

Dünya genetik devi Monsanto, açtığı bir davayı kaybetti ve karar kesinlşti. Patentli Transgene’in sahibi olan Monsanto’nun çevre tarlaların genetik kirliliğindeki sorumluluğunu kabul etmesi dünyadaki bütün çiftçilerin Monsanto’ya tazminat talebinde bulunmaları imkanını sağlıyor.

Daha önceki bir duruşmada, Kanada Temyiz Mahkemesi, Monsanto’nun Transgene’inin patent koruma hakkının yasallığını tanımış; ancak patentin canlılar ve canlı biçimleriyle ilgili yasallığı sorusunu yeniden değerlendirmek üzere Kanada Parlamentosu’na devretmişti. Daha önceki yasal normlara paralel olarak, belli bir gen üzerindeki patent sahibi aynı zamanda patente bağlı hasadının/ürünün de sahibi sayılmakta. Ancak bu mesele askı sürecinde ve Kanada Parlamentosu tarafından yeniden değerlendirilmek durumunda.

Schmeiser Monsanto’nun genetik yapısı değiştirilmiş tohumlarını ve çok-kapsamlı herbisit Roundup Ready’yi asla kullanmadığını, aynı zamanda oluşan genetik kirlilikten hiçbir çıkarı olmadığını kanıtlayabildiği için, Monsanto’nun tazminat taleplerinden aklanmıştı.

2005 yılında, Schmeiser Monsanto’nun genetik yapısı değiştirilmiş kanola bitkilerini tarlasında tekrar tespit etti. Monsanto’yu konu hakkında bilgilendirdi ve firmadan bu bitkileri tarlasından kaldırmasını talep etti. Monsanto bitkilerin genetik yapısı değiştirilmiş Roundup-Ready bitkiler olduğunu ve dolayısıyla kendi ürünleri olduğunu kabuletti. Bir bitkinin sahibinin aynı zamanda o bitkinin neden olduğu kirlilik hasarlarından sorumlu olduğuna dair hüküm çerçevesinde, Schmeiser bitkilerin tarlasından profesyonel bir şekilde kaldırılmasını sağladı ve fatura masraflarını tanzim edilmek üzere Monsanto’ya gönderdi.

Daha önceki mahkeme dışı uzlaşma çabalarında, Monsanto 660 dolar tutan bedeli ödemeyi kabul etmemiş ve bu olay sonrasında Schmeiser firmaya dava açmıştı. Monsanto Schmeiser’ın bu konu hakkında hiçbir biçimde konuşmaması ve ileride Monsanto’ya ürünlerinin genetik kirlililiğine sebebiyet vermesi suçlamasıyla dava açmaması koşuluyla, hasar tutarını ödemeyi kabul etmişti. Schmeiser, tamamiyla gayri ahlaki olan bu talepleri reddetti. Yargıç Monsanto’nun neden 660 dolar gibi çok küçük bir miktarı ödemediğini sorduğunda, Monsanto’nun avukatı Richard W. Danyliuk talebin 660 dolar gibi bir para meselesinden çok ötesinde olduğunu belirtti.

Monsanto, Perry Schmeiser’ın bütün taleplerinin yanı sıra Schmeiser’ın tarlalarındaki genetik kirlenmenin sorumluluğunu da kabul etti. Dolayısıyla Monsanto sadece hasarı ödemekle kalmıyor aynı zamanda Schmeiser’ın bu konunun arka planıyla ilgili toplumu bielgilendirmek amacıyla yapacağı bütün açıklamaları ve yorumları da kabul etmiş oluyor. Patentli Transgene’in sahibi olan Monsanto’nun çevre tarlaların genetik kirliliğindeki sorumluluğunu kabul etmesi dünyadaki bütün çiftçilerin Monsanto’ya tazminat talebinde bulunmaları imkanını sağlıyor.

Kaynak: http://www.gidahareketi.org/Monsanto-dan-Itiraf–Genetik-Kacis-Mumkun-837-haberi.aspx