Bir Sayfa Seçin

İstek Ulubey Lisesi öğrencilerinden Ezgi Ülgen ile Hülya Karakoçoğlu’nun öğretmenleri Aynur Karabulut gözetiminde hazırladıkları yerel tohumlara sahip çıkma projesi.

PROJE RAPORU

PROJE ADI:

Yerel Tohumlarımızın İçindeki Milli Kültürümüze ve Geleceğimize Sahip Çıkalım

PROJENİN AMACI:

Bu projede;

-Milli kültür ve tarihimizin bir parçası olan yerel tohum çeşitliliğimizin araştırılması,

-Toplanan yerel tohumların tohum topları halinde en uygun doğal koşulları buluncaya kadar güvenle saklanması,

-Ekilip doğal yollarla çoğaltılması,

-Bir yerel tohum ağına üye olunarak ve bir arşiv oluşturarak tohum ve bilgi alışverişi sağlanması,

-Yerel tohum çeşitliliğimizin gelecek kuşaklara aktarılması için gereken sosyal sorumluluğun yerine getirilmesi amaçlanmıştır.

GİRİŞ:

Besin değeri yüksek besinlerle beslenmek, beslenmenin en ekonomik yoludur.Araştırmalar genetiği değiştirlmiş hibridasyon yöntemleri ile doğallığı bozulmuş tohumlardan yetiştirilen besinlerin besin değerlerinin son 50 yıl içinde büyük oranlarda azaldığını göstermektedir.

Doğal tohumlarımızdan doğal üretimler sonucu elde ettiğimiz ürünlerin yüksek besin değeri sayesinde sağlıklı beslenebilir, dış ülkelere bağımlılığımız azalır.

Yerel tohumlarımız aynı zamanda tarih ve kültürümüzün bir parçasıdır.On binlerce yıl pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış Anadolu’muzun mükemmel coğrafyası ve iklim koşulları ile zengin bir biyoçeşitlilik barındırdığı şüphesiz.Ancak son yıllarda yerel tohumlarımızın giderek azalıp kaybolma sürecine girdiği, kentlerde bitki örtüsünün giderek yokolduğu, doğal yollarla evde,balkonda bahçede gereksinim duyulan sebze ve otlar çok zahmetsiz ve ucuz  yetiştirebilecekken  şehir insanının bu konuyla ilgili yeterli bilgi ve farkındalığa sahip olmadıkları da bilinen bir gerçektir.

YÖNTEM:

-Ülkemizin değişik bölgelerine özgü türlerin tohumlarını araştırarak elde etmek için çalışma başlatıldı.

-Okulumuzda bir kampanya düzenleyerek yerel tohum toplama çalışması başlatıldı.

-Tohumların çoğaltılması amacına yönelik elimizdeki tohumun bir kısmı permakültür mantığına uygun birbiriyle kardeş olduğu tecrübe edilerek bilinen yerel tohumlar aynı tohum toplarının içinde olacak şekilde tohum topları hazırlandı ve okulumuzda permakültür çalışması yapan  grupla işbirliği yapıldı, tohum desteği sağlandı.

Hazırlanan tohum topları toprakla tohum topu yapmanın avantajlarıyla buluşturuldu.

-Tohum topu yapımında kullanılmayan ayırdığımız tohumlar, ısısı ve nemi kontrol edilen ortamda saklanarak çimlenme özelliklerini uzun süre muhafaza etmeleri sağlandı.

-Gelecek kuşaklara taşıyabilmek için türlerin yöresel isimleri,üretim yılı ve benzeri bilgiler arşivlendi.

-Yerel tohum ağına üye olunarak tohum ve bilgi alışverişi yapılabilmesi için girişimde bulunuldu. Bu yolla türlerin daha geniş coğrafyalara yayılmaları sağlandı.

-Okulumuzun bahçesinde çam, meşe, okaliptus ağaç tohumlarıyla hazırlanan tohum toplarının toprakla buluşması için yerel yönetimlerle görüşmeler yapıldı.

Projenin tam metni şu adresten indirilebilir:

https://permakulturplatformu.org/?attachment_id=1565