PERMAKÜLTÜR YAZILARI

Permakültür (permanent agriculture = kalıcı tarım), doğal ekosistemlerdeki çeşitliliğe, istikrara ve dirence sahip, tarımsal verimliliğe yönelik ekosistemlerin bilinçli olarak tasarlanması ve sürdürülmesidir. Arazi ve insanların uyumlu … (devamını oku …>>>)

Permakültür tüm dünyada Zimbabve’den Sibirya’ya, Nepal’den Kaliforniya’ya, sürdürülebilir hayat tarzına bakıştır. Bu yazı permakültüre giriştir ve daha çok Büyük Britanya’da yaşayanlara yöneliktir. Permakültürü açıklayarak değişik durumlarda şehirde veya kırsal alanda nasıl uygulanacağına yönelik örnekler veriyor… (devamını oku >>)

Yıllar önce Kanada’danın kırsalında yaşadığım dönemde Bill Mollison’un “Permakültüre Giriş” kitabıyla karşılaşmış ve böylece sürdürülebilir yaşam için bir tasarım sistemi olan permakültürle tanışmıştım. Yaşadığım yerde arkadaşlarımla deneysel bir permakültür bahçesi yaratmıştık o yaz… (devamını oku >>)

Permakültür, insan içindir, kazandırır. Nasıl mı? Her bakımdan. Çünkü permakültür tarım, üretim sürecinde düşük girdinin ön adı, verimliliğin de ikinci adıdır. Permakültür üretim tarzında dışarıdan üretim girdisi alınmadığı için üretici ne üretim girdilerinden (gübre ve kredi kolaylıkları dâhil) ne de başka bir şeyde dışa bağımlı değil, üretim sürecinin tamamına egemendir. Çiftçi, permakültürde dışarıya üretim girdisi için ödeme yapmaz, kendi bünyesinden sağlar… (devamını oku)

WEDIG’lerin, dünyanın bu köşesinde yaşamaya karar vermelerinin ana nedeni, permakültür uygulayabilecekleri bir hektarlık alanla tesadüf eseri, ama doğru zamanda karşılaşmalarıydı. Hayalleri, permakültür ilkelerini, bu alanda zor toprak koşullarına rağmen hayata geçirmekti. (devamını oku )

Bu yazıyla öncelikle permakültürün ne olduğuna, sonra nasıl işlediğine ve gelecek öngörülerinde permakültürün yerine dikkat çekip, sonuç bölümünde de permakültürün küresel iklim krizine nasıl merhem olabileceğine (yerine göre kendi gözlem ve.. (devamını oku …>>>)

(Marmariç’teki permakültür uygulamalarını anlatan video)

KONUYLA İLGİLİ DİĞER YAZILAR

OKUMA ÖNERİLERİ

 • A Designers’ Manual – Bill Mollison; Tagari Pub., 1988.
 • Permakültüre Giriş – Bill Mollison; SinekSekiz, 2011.
 • Permaculture: Principles and Pathways Beyond Sustainability – David Holgrem; Holgrem Design services.
 • The Earth Care Manual – Patrick Whitefield; Permanent Publications, 2004.
 • Ekolojik Restorasyon/Permakültür Kursu Notları; E.Değirmenci, A.Sepulveda (http://xa.yimg.com/kq/groups/23401945/1614899378/name/Erdek-Ocaklar)
 • Earth User’s Guide to Permaculture, Rosemary Morrow; Simon & Schuster, 2000.
 • Ekin Sapı Devrimi; Masanobu Fukuoka, Kaos Yay., 2006.
 • Smart Permaculture Design, Jenny Allen; New Holland Pub, 2007.
 • Ekoloji – Ernest Callenbach; SinekSekiz, 2010.
 • Getting Started in Permaculture, R. Mars, j. Mars; Permanent Pub., 2007.
 • Permaculture: A Beginners Guide, G. Burnett; 2008.