Bir Sayfa Seçin

Permakültürle ilgili en dikkate değer kitaplardan biri olan, Toby Hemenway’in yazdığı Gaia’s Garden Türkçe’ye çevrilerek Yeni İnsan yayınevi tarafından basıldı. Aşağıda yayınevinin kitap tanıtım metni yer alıyor:

 

Permakültür BahçeleriPermakültür-Kapak-ön

Toby Hemenway

Çeviren: İlknur Urkun Kelso

 

Permakültür Bahçeleri, hayal gücünüzü harekete geçirerek, permakültürün en temel mesajını okurlara ulaştırıyor: Doğaya karşı değil onunla birlikte çalışırsak daha güzel, daha bereketli ve daha bağışlayıcı bahçeler yaratabiliriz. Toby Hemenway’in gösterdiği gibi işbirliği içinde çalışabilen ve;

Toprağın verimliliğini ve yapısını geliştirmek ve korumak,

Peyzajın içinde suyu yakalamak ve sudan tasarruf etmek,

Faydalı böcekler, hayvanlar ve insanlar için habitat sağlamak,

Mevsimsel meyveler, yemişler ve diğer gıdalar üreten yenebilir bir “orman” yaratmak

gibi çeşitli işlevler üstlenen bitkileri topluluklar şeklinde bir araya getirerek arka bahçenizde bir ekosistem yaratmak hem kolay hem de tatmin edici bir uğraştır.

Bu gözden geçirilmiş ve güncellenmiş baskıya, yetiştirme alanları çok kısıtlı olan kentte ya da banliyöde yaşayan insanlar için özel olarak tasarlanmış, kentsel permakültür üzerine yeni bir bölüm de eklenmiştir. Elinizdeki bahçe ya da tarla ne büyüklükte olursa olsun permakültürün temel ilkelerini uygulayarak orayı daha çeşitli, daha doğal, daha üretken ve daha güzel hale getirebilirsiniz.

“Permakültür Bahçeleri kesinlikle bugüne kadar yazılmış en iyi permakültür kitabı ve bugüne kadar yazılmış en iyi bahçıvanlık kitabı olmaya da aday. Herkesin kütüphanesinde bulunmalı.

Sharon Astyk

Depletion and Abundance: Life on the New Home Front’un yazarı

 

“Dünyaya geldiğimizde bize bir kullanma kılavuzu vermedikleri için arada bir bazı bilge kişilerin kılavuzlar yazması büyük bir hizmet. Permakültür Bahçeleri bunların en önemlilerinden biri ve geleceğin dünyası için kesinlikle ihtiyaç duyacağımız bir kitap.”

Bill McKibben

Deep Economy ve Hope, Human and Wild’ın yazarı

 

“Toby Hemenway’in Permakültür Bahçeleri adlı eseri uygulama ile vizyonerliği birleştiren, insanların rakibi değil parçası olduğu ekosistemleri güçlendirmek ve hayatta tutmak için Yeryüzü’nün simbiyotik topluluklarının doğal zekâsını kullanan bahçıvanlar ve peyzajcılar için tarihi bir dönüm noktası. Doğa ile uyum içinde nasıl yaşayabileceğimizi ve böyle yaşamak zorunda olduğumuzu gösteren muhteşem bir eser!”

Paul Stamets

Mycellium Running: How Mushrooms Can Help Save the World’ün yazarı

 

“Permakültür bahçeleri artık geleceğe dair hayaller değiller. Buradalar ve yaşıyorlar. Permakültür Bahçeleri evlerinin bahçesini sağlıklı, sürüdürülebilir ve şifalı hale getirmek isteyen herkes için aydınlatıcı ve mutlaka okunması gereken bir kaynak.”

Robert Kourik

Designing and Maintaining Your Edible LanscapeNaturally’nin yazarı

 

Savruk bir tüketici değil sürdürülebilir bir üretici olun. Bu muhteşem kitap size bunu nasıl yapcağınızı, harika arka bahçe ekosistemleri yaratmada ve geliştirmekte yardımcı olarak gösteriyor. Bu kitaptaki bilgileri uygulayın ve hem kendi topluluğunuzu hem de daha ötesini olumlu yönde değiştirecek bir örnek olmaya başlayın. En güzeli de bu kitapla bunu yapmanın çok kolay, ilginç ve eğlenceli olması.

Brad Lanchaster

Rainwater Harvesting for Drylands and Beyond’un yazarı

 

Permakültür Bahçeleri’nde o kadar büyük bir bilgelik var ki hakkını vermek için bir düzine köşe yazısı yazmam gerek. Cesur, etkileyici, doğayı kucaklayan ve tamamen mantıklı bir gelecek vizyonu.

Justin Siskin

Los Angeles Daily News yazarı

 

Sayfa Sayısı: 288

Kitap Boyutları: 20 X 25

ISBN No: 978-605-5895-60-0

Etiket Fiyatı: 30 TL

 

İÇİNDEKİLER

Tablolar Listesi………………………………………………………………………………………………………8

Önsöz………………………………………………………………………………………………………………….9

Birinci Bölüm: Bahçedeki Ekosistem

1. Ekolojik Bahçe Nedir………………………………………………………………………………………………15

2. Bahçıvanlar için Ekoloji…………………………………………………………………………………………..32

3. Ekolojik Bahçe Tasarımı…………………………………………………………………………………………..45

İkinci Bölüm: Ekolojik Bahçeyi Oluşturan Öğeler

4. ToprağıCanlandırmak …………………………………………………………………………………………..77

5. Su Hasadı, Tasarrufu ve Kullanımı………………………………………………………………………….102

6. Çok İşlevli Bitkiler………………………………………………………………………………………………..124

7. Arı, Kuşve Diğer FaydalıHayvanlarıBahçeye Çekmek……………………………………………….153

Üçüncü Bölüm: Ekolojik Bahçenin Kurulumu

8. Bahçe için Topluluklar Yaratmak…………………………………………………………………………….177

9. Bahçe Birliklerinin Tasarlanması……………………………………………………………………………192

10. Gıda Ormanının Kurulması………………………………………………………………………………..208

11. Şehirde Permakültür Bahçeciliği……………………………………………………………………………228

12. Bahçe Birdenbire Açılır………………………………………………………………………………………..249

Ek FaydalıBitki Örnekleri…………………………………………………………………………………..263

Sözlük………………………………………………………………………………………………………………276

Kaynaklar…………………………………………………………………………………………………………278

Dizin……………………………………………………………………………………………………………………………281

 

 

Toby Hemenway

Toby Hemenway permakültür üzerine Kuzey Amerika’da yazılmışilk kapsamlıeser olan Permakültür Bahçeleri’nın yazarıve Portland Eyalet Üniversitesi’nde YardımcıDoçent’tir. Heather C. Flores’in Food Not Lawns kitabının önsözünüyazmıştır.

Tufts Üniversitesi’nden biyoloji diplomasını aldıktan sonra uzun yıllar genetik ve immünoloji alanında, önce Harvard ve Seattle Washington Üniversitesi gibi akademik laboratuarlarda, sonrasında büyük bir medikal biyoteknoloji şirketi olan Immunex’te araştırmacı olarak çalıştı. Tam da biyoteknolojinin gittiği yön kendisini rahatsız etmeye başladığı dönemde, sürdürülebilir peyzajlar, evler ve işyerleri tasarlamak için ekolojik ilkelere dayalı bir yaklaşım olan permakültür ile tanıştı. Bunun üzerine kariyerini değiştiren Toby, eşiyle birlikte 10 yıl çalışmanın sonucunda güney Oregon’da kırsal bir permakültür sistemi kurdu. 1999-2004 yılları arasında ekolojik tasarım ve sürdürülebilir kültür dergisi Permaculture Activist’in yardımcı editörlüğünü yaptı. Halen Oregon Portland’da yaşamakta ve kentsel sürdürülebilir kaynakları geliştirdiği bir proje yürütmektedir. Ülkenin çeşitli yerlerinde permakültür eğitimleri, ekolojik tasarım danışmanlığı ve seminerler vermektedir. Whole Earth Review, Natural Home ve Kitchen Gardener gibi dergilerde yazıları yayınlanmıştır. Ekolojik tasarım atölyeleri, eğitimleri ve danışmanlık hizmetleri için kendisine ulaşabilir, web sitesine www.patternliteracy.com adresinden erişebilirsiniz.


İlknur Urkun Kelso

İlknur Urkun Kelso 1982’de doğdu. ODTÜŞehir ve Bölge Planlama Lisans, ODTÜ Kentsel Politika Planlama ve Yerel Yönetimler Yüksek Lisans diplomalarını aldı. Stratejik planlama ve proje uzmanı, TMMOB Şehir Plancıları Odası’nda profesyonel yönetici ve Altınoluk Belediyesi’nde Şehir Plancısı olarak çalıştı. 2010 yılında 72 saatlik Permakültür Tasarım Sertifikasıkursunda çevirmenlik yaparak tasarımcı sertifikası aldı. Bir ekolojik yaşam girişiminde doğal yöntemlerle arıcılık yaptı.

Ekoloji ve sürdürülebilir yaşam konularında çevirmenlik, evinde balkon bahçeciliği, Kazdağı’nda aktivizm, Dünyayı Kurtaran Kadınlar’da blog yazarlığı, permakültür girişkurslarında eğitmenlik, bulduğu her fırsatta takas yapmakta, bu sırada dikiş, örgü ve resim malzemelerini daima elinin altında bulundurmaktadır.

İlknur Urkun Kelso aynı zamanda Yeni İnsan Yayınevi Yeşil Politika Serisi’nden Philip B. Simith ve Manfred Max-Neef’in birlikte yazdığı Ekonominin Gerçek Yüzü ve David Sobel’in kaleme aldığı Ekofobiyi Aşmak kitaplarını çevirdi.