Bir Sayfa Seçin

Devon Co-operative Development Agency Ltd. için çalışan bir kredi birliği geliştirimcisi olan Dave Kilroy, Kredi Birliklerinin mali hizmetler için nasıl alternatif ve sürdürülebilir bir yol sunduğunu anlatıyor

Bir kredi birliği, sahibi üyeleri olan ve üyeleri tarafından yönetilen bir para kooperatifidir. Tasarruflar icin güvenli ve dostane bir yer sunar, üyelerine de düşük faizli kredi sağlar. Kar amacı taşımaz, üyelerine hizmet etmek icin vardır – bütün”fazla kazancı” üyelerine geri verir.

Kredi Birlikleri insanların paralarını tasarruf etmesine yardimci olur -kredi birliği üyeleri çoğunlukla tasarruf amacıyla üye olur, ancak bir sure sonra, durumlarına güvendikleri takdirde kredi alabilirler. Birlikler ayrıca üyelerinin krediye ulaşabilmelerine olanak tanır – toplumda pek çok kişi bankaların “ideal müşteri” kategorisine girmez, bu insanlar kredi çekmek istediklerinde geri çevrilebilirler ve çeşitli üçkağıtçılara mahkum kalırlar.

Kredi birlikleri insanları paralarını yönetmeye teşvik eder ve (tasarruf ve kredileri güvenceli kılarak) insanları kara kara düşünmekten kurtarır. Bölgesel hizmetlere dayandığından yerel ekonomileri destekler ve topluluk oluşumlarına katkı sağlar.

Felsefesi

Kredi birlikleri Dünya Kredi Birlikleri Konseyi tarafından belirlenmiş şu “Faaliyet İlkelerine” uymak durumundadır:

1. Demokratik Yapı
• Açık ve gönüllü üyelik.
• Kredi birliğinin demokratik kontrolü, bir üye, bir oy.
• Irk, din, cinsiyet, engel, vb. itibariyle ayrım gözetmeme.

2. Üyelerine Hizmet
• Üyelerinin ekonomik ve sosyal refahlarını geliştirmek.
• Kazanç fazlasının üyelere dağıtılması.
• Üyeler kadar kredi birliğinin de mali istikrarlılığının sağlanması.

Toplumsal Amaçlar

• Ekonomik. sosyal, demokratik ilkeler ve karşılıklı yardımlaşma ilkesinde kesintisiz eğitim.
• Kredi birliklerinin sağlayabileceği şeylerin o topluluktaki herkesi kapsaması adına, toplumsal sorumluluk.

İşleyiş

Üyeler ortak bir havuzda paralarını tasarruf eder, bu havuz sonrasında kredi ihtiyacı içindeki üyelere kredi verilmesi için kullanılır. Üyelerin kredi geri ödemesinde verdikleri birliğe ödedikleri faiz işletme giderleri için kullanılır. Yıl sonunda gelir fazlası rezerv olarak saklanır ya da tasarruflarının kar payı olarak üyelere geri ödenir.

Gönüllüler üyelerin talimatları doğrultusunda birliği yönetir. Kredi birlikleri birer kooperatiftir, birlikteki tasarruf miktarı ne olursa olsun bir oy hakkına sahip olan üyelerce demokratik şekilde idare edilir. Üyeler hepsi gönüllülerden oluşan üç idari kurul seçer. Bu kurullar her yıl Yıllık Genel Kurulda üyelere rapor verir; üyeler başka üyelerden herhangi birini kendilerini temsilen idari göreve seçebilir.

Bütün para sistemlerinde insanlar yatırımlarının güvenliğinden endişe duyar. Bütün kredi birlikleri dolandırıcılığa karşı sigortalıdır, Yardımlaşma Dernekleri Müdürlüğünce (Registry of Friendly Societies) her yıl denetimden geçerler. Ayrıca idari kurullardan Denetleme Kurulu işlerin düzgün şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol eder. Son olarak, üyeler bir şeylerin yolunda gitmediğinden şüphe duyarsa, istedikleri zaman harekete geçebilir, özel bir toplantı çağrısında bulunabilir, hatta Yardımlaşma Dernekleri Müdürlüğünü göreve çağırabilirler.

Bankalardan daha etkin

Kredi birlikleri bankalardan çok daha etkindir ve bankalara kıyasla kredi geri ödemesi sorunlarına çok daha az maruz kalır. Aradaki farkı yaratan kredi birliklerinin dayandığı felsefe ile değerler sistemi ve borçlulara davranış tarzıdır. Çeşitli zorluklar yaşayan borçlu üyeler insani ve esnek bir muamele görür – borcunuzu bir kredi birliğiyle yeniden müzakere etmek kavgasız gürültüsüz bir süreçtir ve hiçbir ek maliyeti yoktur (bunu bir de büyük bankalarla kıyaslayın). Yine de. kredi birliği yükümlülüğünü yerine getirmeyen bir üyesine karşı dava açma hakkını saklı tutar.

Dünyada Kredi Birlikleri
Kredi birlikleri yeni bir şey değildir, ik kez 1850‘lerde Almanya‘da ortaya çıkmışlardır. Fikir kısa sürede Avrupa‘da yayılmış, buradan da ABD, Kanada, Avustralya, Afrika, Karaipler ve Asya‘ya yayılmıştır. Günümüzde dünya çapında 100 milyondan fazla kredi birliği üyesi bulunmaktadır, bunların aktif varlığı 350 milyar sterlini geçmektedir.

Kredi Birliğine yeni üyeler kazandırma ve eğitme
Kredi birliklerinin yayılması için en önemli şey gönüllülerdir. Eğitimler ya katılınan birlik tarafından ya da yerel kalkınma ajansınca verilir, kredi birliği çalışanın sigorta masraflarını karşılar. Insanlar çok çeşitli nedenlerle gönüllü olur: topluluğuna yardım etmek, eğlenmek, iş deneyimi kazanmak, eğitimlere katılmak gibi. Hareketin ayrılanlar yerine yeni üyeler bulmaya ve gönüllü sayısını artırmaya devam etmesi gerekiyor. Gönüllü sayısı arttıkça birlikler üyelerine ve yerel topluluklara gittikçe daha çok şey verebilecektir.

Kredi birliklerinin sürdürülebilirliği açısından en önemli girdi insandır – üye olacak insanlar ve idari görevleri üstlenecek gönüllüler.

yazının orjinal adresi: http://www.permaculture.co.uk/articles/permaculture-banking-guide-credit-unions