Bir Sayfa Seçin

ALAKIR ÖZGÜR AKIYOR!
Bugün itibariyle (26 şubat 2013 salı) saat 15:00’te yetkililer
nezaretinde, 5 aralıkta Antalya Bölge İdare mahkemesinin Dedegöl
Enerji’ye ait KÜRCE HES (Hidroelektrik Santrali) ile ilgili verdiği
‘yürütmeyi durdurma’ kararı  uygulanarak baraj kapakları açılmış ve 2
seneye yakındır suya kavuşmayı bekleyen vadideki tüm canlıların
hasreti sona ererek ALAKIR ÖZGÜR AKMAYA ve vadiye can katmaya yeniden
kaldığı yerden devam etmeye başlamıştır.

3 senedir (11 mart 2010’dan beri) KÜRCE HES projesinin yıkımına karşı
yürüttüğümüz hukuksal mücadelede, maddi ve manevi desteğini alakırın
tüm canlılarından esirgemeyerek, özveriyle, aşkla, barış ve
kardeşlikle bu ‘yaşam’ mücadelesine emeğini, yüreğini koyan herkese
alakırın tüm canlıları adına teşekkürler.

Ancak mücadele devam ediyor. Muhtemel tüm oyunlara karşı bu yeni
süreçtede tüm farkındalığımızla uyanık kalacağız. Her an gece, güzdüz
baraj kapaklarının kapatılmadığını kontrol ediyor olacağız. Bu
kazanılmış haklarımıza yönelik yapılması muhtemel yeni oyunlara karşı
her türlü tepkimizi göstereceğimizi ve bu yıkım projeleri tamamen
vadiyi terk edene kadar tetikte olup, mücadelede kalacağımızı birkez
daha bildiriyoruz.

Tüm nehirler özgürce ait olduğu tüm canlılara akmadan, tüm yaşam
kaynaklarının, kültürlerin, düşünce ve eylemlerin önüne çekilmiş olan
tüm barajlar yıkılmadan, insanlık onuru tekrar özgürleşmeden ne
sevinebiliriz ne bir kutlama yapabiliriz nede ‘yaşam’ mücadelemizden
en ufak bir ödün verebiliriz. Canlıların ve insanlığın önündeki tüm
barajlar yıkılıncaya ve özgürleşinceye kadar mücadeleye devam!
ALAKIR NEHRİ KARDEŞLİĞİ