Bir Sayfa Seçin

Paranın Ekolojisi -2

Yazan: Richard Douthwaite (çev: hira d.)   Burada anlaşılması gereken önemli nokta, paranın genellikle bir sömürü yöntemi, bir kontrol yöntemi olarak kullanılageldiğidir. “Para nereden geliyor?” sorusunu sormamız gerekir. Eğer dışardaki bir kaynak tarafından...