Bir Sayfa Seçin

Permakültür İlkeleri – Maddy Harland

Permakültür İlkeleri (Çeviri: Ayda Sevin Küyel) Maddy Harland, Permakültür Dergisi’nin 60. sayısındaki yazısında permakültür etiği konusuna yer vermişti. Bu ikinci makalesinde ise, permakültürün uygulanmasına temel teşkil eden ilkeleri yeniden gözden geçiriyor. Makale...